OZ Mikádo

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Predchádzajúca
  • Ďalší

Zverejnili sme výzvy na predloženie ponuky na rehabilitačné pomôcky a pomôcky na prácu s keramikou. Viac informácií nájdete TU

 

Občianske združenie Mikádo je dobrovoľnou, neštátnou a nepolitickou organizáciou združujúcou osoby, ktoré majú záujem pomáhať v aktivitách zameraných na zmenu kvality spôsobu života občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím a občanov v sociálnej núdzi.

Občianske združenia si stanovilo tieto ciele:

- vzdelávanie a poradenstvo v oblasti školstva
- konzultácie v oblasti sociálneho práva
- verejné pôsobenie pri presadzovaní zlepšenia postojov k hore uvedeným občanom v spoločnosti
- zriaďovanie a prevádzkovanie chránených pracovísk a pomoc pri vytváraní pracovných príležitostí
- spolupráca s verejnou správou pri zlepšovaní dostupnosti objektov v regióne
a odstraňovaní existujúcich bariér
- rozvoj schopností každého jednotlivca s minimalizáciou jeho závislosti
od ostatných
- realizácia projektov sociálnych služieb
- skvalitnenie spôsobu života občanov v zariadeniach sociálnych služieb

Prihlásenie