Denný stacionár

Denný stacionár Mikádo pre občanov so zdravotným postihnutím začal oficiálne fungovať od 1.1.2016, ale slávnostne bol otvorený 9.marca. Bolo to za účasti primátora Skalice, zástupcov sociálnych zariadení v meste, cirkvi, podnikateľov a priaznivcov občianskeho združenia Mikádo.

Prihlásenie