Dátum zverejneniaDátum vystaveniaNázov/číslo zmluvyObstarávateľDodávateľPredmet
20.9.2021 16.9.2021 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. IROP-ZZ-302021W722-211-27/2      Centrum sociálnych služieb Mikádo
 30.12.2020  30.12.2020  Zmluva o dielo  Mikádo HANT BA, a.s.,Považská Bystrica Centrum sociálnych služieb Mikádo
18.06.2020 18.06.2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Mikádo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Centrum sociálnych služieb Mikádo

Prihlásenie