Dátum zverejneniaDátum vystaveniaNázov/číslo zmluvyObstarávateľDodávateľPredmet
20.9.2021 16.9.2021 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. IROP-ZZ-302021W722-211-27/2      Centrum sociálnych služieb Mikádo
 30.12.2020  30.12.2020  Zmluva o dielo  Mikádo HANT BA, a.s.,Považská Bystrica Centrum sociálnych služieb Mikádo
18.06.2020 18.06.2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Mikádo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Centrum sociálnych služieb Mikádo
12.11.2020 12.11.2020 Zmluva o zriadení záložného právana nehnuteľnosti č. IROP-VZ- 302021W722-211-27/1 Mikádo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Centrum sociálnych služieb Mikádo
29.10.2021 27.10.2021 DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W722-211-27  Mikádo  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky
 Centrum sociálnych služieb Mikádo

Prihlásenie